Regulamin serwerów Unturned

Regulamin serwerów Unturned
§1. Postanowienia ogólne:
1.1 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania;
1.2 - Wchodząc na serwer akceptujesz regulamin;

§2. Zasady budowania:
2.1 - Zakazuje się budowania baz w lokacjach lub na drogach;
2.2 - Maksymalne wymiary bazy to 5x5x6;
2.3 - Przypada jedna baza na grupę;
2.4 - Claim flagi poza bazą mogą być maksymalnie w odległości 10m od struktury a ich liczba nie może przekraczać 5;
2.5 - Bazy nie mogą unosić się w powietrzu ani być budowane na znacznie wysokich fundamentach;
2.6 - Płoty dookoła bazy mogą być budowane, pod warunkiem że nie są zrobione ze struktur oraz obszar ogrodzony płotem nie przekroczy wymiarów 7x7;
2.7 - Płoty nie mogą także blokować dróg ani zachodzić na lokacje;
2.8 - Zabronione jest stawianie czegokolwiek niezniszczalnego z ręki/meele w nie swojej bazie;
2.9 - Zakazuje się blokowania przejść w lokacjach za pomocą wszystkiego co jest niezniszczalne z ręki/meele;
2.10 - Zraidowane bazy muszą zostać odbudowane w przeciągu 3 dni lub proszę powiadomić administracje a baza zostanie zniszczona wcześniej;
2.11 - Bazy muszą być w odległości minimum 100m od lokacji;
2.12 - Jeśli na pojeździe stoi sentry, miejsce kierowcy oraz pasażera nie może być zasłonięte;
2.13 - Na jednym pojeździe nie może być więcej niż 2 sentry;
2.13 - Gracz nie może postawić więcej niż 3 "stereo" na mapie!
*jako lokacje liczymy obszar w którym mogą poruszać się zombie a dystans do bazy liczymy od najdalej wysuniętego elementu lokacji po stronie bazy
**wyjątek: próba zrobienia horde beacona, lecz po fakcie należy struktury zdjąć

§3. Zasady ogólne:
3.1 - Zakazuje się wyzywania, obrażania innych graczy czy szeroko rozumianej toksyczności (nie dotyczy czatu głosowego);
3.2 - Zakazuje się podszywania pod innych graczy;
3.3 - Zakazuje się używania jakiegokolwiek rodzaju cheatów (w tym kasowania sobie drzew po stronie klienta gry);
3.4 - Jeżeli uważasz że administrator/moderator popełnia błąd i łamie regulamin powiadom o tym innego administratora lub właściciela wraz z dowodem;
3.5 - Zakazuje się używania multikont do obejścia banów;
3.6 - Zakazuje się używania bugów pozwalających na uzyskanie przewagi nad innymi, w przypadku odkrycia takowego należy niezwłocznie powiadomić administracje!;
3.7 - Zakazuje się szeroko rozumianego zaśmiecania chatu;
3.8 - Zakazuje się gry w grupach większych niż 4 Graczy (sojusze między grupami są zakazane tylko na H2);
3.9 - Zakazuje się sprzedawania cheatów wszelakimi formami komunikacji

§4. Postanowienia administratora:
4.1 - Administrator nie może zrespić sobie jakiegokolwiek przedmiotu lub pojazdu w celu uzyskania przewagi nad innymi;
4.2 - Administrator nie ma prawa do zrespienia innej osobie jakiegokolwiek przedmiotu lub pojazdu bez zgody właściciela;
4.3 - Administrator/Moderator nie ma prawa bezpodstawnie wyrzucić, zbanować lub wyciszyć gracza bez podanej przyczyny lub zgody właściciela;
4.4 - Administrator nie ma prawa dodać sobie punktów bez zgody właściciela/bez podanej przyczyny;


Wszelakie zachowania graczy lub administracji które łamią regulamin prosimy kierować na kanał #🆘├kontakt-z-administracją;

Administrator powinien powiadomić graczy o zmianie regulaminu, ale może tego nie zrobić.

©️ Hippisownia 2020 - Kopiowanie, edytowanie lub używanie regulaminu na innych serwerach niż ten bez zgody właściciela jest zakazane.